fbpx

Žalos dydžio apskaičiavimas

Viena iš mūsų įmonės veiklos sričių – patirtos žalos turtui dydžio (nuostolio) apskaičiavimas. Pagal LR Civilinį kodeksą, žala apibrėžiama kaip asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), o piniginė žalos išraiška yra nuostoliai.

Mūsų įmonės darbuotojai, sukaupę ilgametę patirtį įvairaus turto vertinimo ir žalų apskaičiavimo srityse, suteiks profesionalias paslaugas bei informaciją visais susijusiais atvejais, iš kurių dažniausiai pasitaikantys:

  • prireikus apskaičiuoti patirtos žalos dydį, turtui nukentėjus dėl trečiųjų asmenų veiklos, siekiant pareikšti pagrįstą pretenziją;
  • kilus ginčui su atsakingu draudimo ekspertu dėl nustatyto žalos dydžio;
  • prireikus apskaičiuoti patirtos žalos dydį dėl gamtos jėgų;
  • kilus klausimams dėl turto vertinimo reikalingumo, siekiant nustatyti žalos dydį;
  • gavus pretenziją dėl padarytos žalos ir abejojant pretenzijoje nustatytu žalos dydžiu ar žalos apskaičiavimo metodu;
  • susidūrus su atsakingo draudimo eksperto procedūriniais pažeidimais, nustatant žalos dydį.

Aktuali informacija eismo įvykio metu transporto priemonei patyrus žalą:

  • Pagal LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą, atsakingas draudikas ar Biuras nedelsdami, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nukentėjusio trečiojo asmens rašytinio pranešimo apie eismo įvykį gavimo dienos, privalo nusiųsti įgaliotą asmenį apžiūrėti sugadintą ar sunaikintą turtą, surašyti apžiūros ataskaitą ir pateikti ją pasirašytinai susipažinti nukentėjusiam trečiajam asmeniui.
  • Jeigu atsakingo draudiko ar Biuro įgaliotas asmuo neatvyko per nustatytą terminą, nukentėjęs trečiasis asmuo turi teisę pasamdyti turto vertintoją, kad jis nustatytų turtui padarytos žalos dydį. Tokiu atveju atsakingas draudikas ar Biuras privalo atlyginti protingumo kriterijus atitinkančias nukentėjusio trečiojo asmens turėtas turto vertintojo samdymo išlaidas.
  • Nukentėjęs trečiasis asmuo turi teisę savo iniciatyva ir savo lėšomis papildomai kreiptis į ekspertus dėl padarytos žalos dydžio nustatymo.
  • Visada paprašykite, kad atsakingas draudikas pateiktų žalos dydžio nustatymo skaičiavimus (remonto darbų sąmatą).